Menu
      Služby


Účetnictví
 • zpracování a vedení účetnictví právnických i fyzických osob
 • zpracování a vedení daňové evidence fyzických osob
 • zpracování a vedení účetnictví příspěvkových organizací
 • zpracování účetních závěrek
 • vyhotovení daňových přiznání k DPH, silniční dani, majetkovým daním
 • vyhotovení daňových přiznání právnických osob včetně výkazů
 • vyhotovení daňových přiznání fyzických osob včetně formulářu SP a ZP
 • vyhotovení souhrnného hlášení, výkazů Intrastat
 • vedení evidencí pohledávek, závazků, majetku
Mzdová agenda
 • kompletní zpracování měsíčních mezd včetně daní, sociálního a zdravotního pojištění
 • přihlašování a odhlašování zaměstnanců na zdravotních pojišťovnách a správě sociálního zabezpečení
 • vyhotovení evidenčních listů důchodového zabezpečení
 • zpracování ročního zúčtování zálohové a srážkové daně z příjmu zaměstnanců
 • výpočet zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
Účetní a daňové služby
 • Zastupování na úřadech, při kontrolách z FÚ, OSSZ, zdravotních pojišťoven v rozsahu udělené plné moci
 • účetní a daňové poradenství
 • poradenství pro začínající podnikatele
 • poradenství v oblastni mzdové problematiky
Aktuálně


Zdrav. poj. 1752 Kč
Soc. poj. 1894 Kč
Nemocenské 95 Kč
Diskontní s.0,05 %
REPO sazba 0,05 %
Stravné
  5 - 12 hod. 67 Kč
12 - 18 hod.102 Kč
nad 18 hod.160 Kč
     Hlavní strana                                                                          Copyright © 2007-2014 Bc. Běloušek Aleš, webmaster